De Laatste Eer

Met aandacht afscheid nemen

meldnummer overlijden 038-444 0474

Welkom bij de Uitvaartvereniging D.L.E. voor Hattem en e.o

Deze is opgericht in 1924. Wij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie voor uitvaartorganisaties NARDUS en voldoen aan de Nardus Norm. Doordat wij lid zijn van NARDUS zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen en bent u verzekerd van eventuele bijstand van deze ombudsman. Ons motto is “met aandacht afscheid nemen, van elkaar met elkaar”. Met elkaar als medewerkers, bestuur en vrijwilligers, zetten wij ons in om het gewenste afscheid mogelijk te maken. Afspraken hier over kunnen desgewenst ook van tevoren gemaakt worden. Wij werken in Hattem e.o. en verzorgen ongeveer 70 uitvaarten per jaar.

 

De Uitvaart

Via ons centrale meldnummer 038-444 0474 dat dag en nacht bereikbaar is, krijgt u bij overlijden direct contact met één van onze uitvaartverzorgers. In overleg met de nabestaanden adviseert en regelt zij/hij de gewenste uitvaart en wordt een raming gegeven van de te verwachten kosten. Hierbij valt te denken aan: aangifte van overlijden, regelen van opbaring, afspraken kerk, kiezen van begraafplaats/crematorium, rouwadvertenties, enz. Daarbij is ons uitgangspunt dat de nabestaanden te maken krijgen met één uitvaartverzorger die de uitvaart van begin tot eind begeleidt. Deze is in het bezit van een landelijke erkend diploma en heeft de nodige ervaring. Ook is de uitvaartverzorger bekend met de plaatselijke gebruiken.

opbaarkamer-blauwe-rok
familiekamer

Opbaren van de overledene kan thuis plaatsvinden in de kist of op bed, maar kan ook in het uitvaartcentrum. In ons uitvaartcentrum hebben wij een familiekamer waarin de overledene op elk gewenst tijdstip van de dag bezocht kan worden zonder tussenkomst van medewerkers van de vereniging.

Ons uitvaartcentrum is gelijkvloers en dus toegankelijk voor mindervaliden. De zaal biedt plaats aan ongeveer 80 personen en is geschikt voor uitvaartdiensten, condoleance en koffiemaaltijd. Op verzoek van de familie kan de uitvaartdienst ook op een andere locatie plaatsvinden.

zaal liggend
ingang

Wij, als begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Hattem, verzorgen in overleg met de nabestaanden de uitvaart voor zowel leden als niet-leden met als basis “van elkaar met elkaar” (Noaberschap). Aangezien wij een vereniging zijn, hebben wij geen winstoogmerk.

Begraafplaats en Crematorium

In Hattem zijn twee begraafplaatsen te weten de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofdijk en de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Zuiderzeestraatweg.

De Algemene Begraafplaats beschikt naast de standaard graven ook over speciale urnengraven. Ook bestaat de mogelijkheid de as van de overledene na een crematie uit te strooien op het uitstrooiveld van de begraafplaats.

De Rooms-Katholieke Begraafplaats is een parochiële begraafplaats gelegen naast de Rooms-katholieke Kerk van de Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.

Voor crematies wordt gebruik gemaakt van het Crematorium Kranenburg te Zwolle. Het crematorium biedt onder meer de mogelijkheid de as van de overledene uit te strooien op het uitstrooiveld of in een urn in de urnentuin of in een urnenmuur te plaatsen.

boeren uitvaart

Lidmaatschap van de vereniging

Zowel gezinslidmaatschappen als individuele lidmaatschappen voor één of meerdere gezinsleden zijn mogelijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 40,- per volwassene. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis in het ouderlidmaatschap opgenomen.
Via de jaarlijkse ledenbrief wordt u geïnformeerd over de eventuele wijzigingen en/of aanpassingen van het ledenpakket. Tevens is deze brief de controle van de door ons vastgelegde ledengegevens. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

Klik op de knop om het lidmaatschap aan te vragen

Bespreking vooraf van de uitvaartverzorging.

Zowel het regelen van de uitvaart als de financiële kant van de uitvaart kan vooraf besproken worden. Deze gratis voorlichting geldt zowel voor leden als voor niet-leden. Ook is het mogelijk gezamenlijk een wilsbeschikking  te bespreken en/of in te vullen.

Voor het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met het secretariaat:
038 – 3377964.

uvc

Nieuws

Renovatie uitvaartcentrum en viering 100 jarig bestaan

Op 29 juni 2024 was het dan eindelijk zover: het vernieuwde uitvaartcentrum werd feestelijk geopend waarna iedereen een kijkje kon nemen in het prachtig gerenoveerde gebouw. Een mooie dag waarop samen met alle bezoekers, medewerkers en vrijwilligers ook het 100-jarig bestaan van de vereniging werd gevierd. RTV Hattem maakte een fotopresentatie van deze dag, deze kunt u hier bekijken. Ook de Hattemer besteedde aandacht aan deze bijzondere dag. U vindt het artikel hier.

Wilt u meer weten over de voorbereidingen voor deze dag en de speciale jubileumbijlage die is verschenen dan kunt u hier verder lezen.

uitvaart-dle-hattem

zaalopstelling

toiletruimte

zaal links

Contact

Adres Uitvaartcentrum,
Van Galenstraat 5, 8051VC Hattem,

Secretariaat “De Laatste Eer”
Werfkamp 3, 8051 ZS Hattem,
Tel: 038 – 337 79 64
secr@uitvaart-dle-hattem.nl

Meldnummer bij Overlijden
Tel: 038 – 444 04 74