kosten

Uitvaartkosten zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de wensen betreffende de uitvaart. Maar mede door de inzet van vrijwilligers kunnen wij de kosten voor nabestaanden op een aanvaardbaar peil houden en kunnen wij ons concurrerend opstellen ten opzichte van de grote(re) – veelal landelijk werkende – uitvaartorganisaties.

De gemiddelde kosten van een uitvaart bedragen € 2.500,- tot € 7.500,- voor leden en voor niet-leden zijn de gemiddelde kosten voor een uitvaart € 6.000,- tot € 11.000,-. De hoogte van de nota wordt mede bepaald door de keuze begraven of cremeren. De kosten hiervan worden verder vermeld onder het kopje “Begraafplaats en Crematorium”.

De genoemde bedragen zijn inclusief dankbetuigingen en de kosten van het openen en sluiten van een graf, dan wel de kosten van een crematie.

Indien gekozen wordt voor een graf zal er ook rekening gehouden moeten worden met de kosten van een (eventueel) grafmonument. Hiervoor kunt u denken aan een onkostenpost van ongeveer  € 2.000,- voor een urnengraf en € 3.500,- voor een standaard graf.

Tot slot is in de genoemde bedragen geen rekening gehouden met een advertentie in een landelijk dagblad. De kosten voor een advertentie in het Nederlands Dagblad of in het Reformatorisch Dagblad zijn redelijk vergelijkbaar met de kosten van een advertentie in de Stentor. Maar voor het plaatsen van een advertentie in de overige landelijke dagbladen moet met een extra bedrag van ongeveer € 1.000,- rekening gehouden worden.