tarieven

tarieven

Tarieven Algemene Begraafplaats:  
Grafdelven en sluiten   858,05
Huursom graf voor 30 jaar2.057,-
Afkoop onderhoud graf voor 30 jaar1.778,50
Bijzetten in (urnen)graf of in urnennis   281,80
Huur urn en nis voor 30 jaar1.237,25
Afkoop onderhoud urnennis voor 30 jaar   889,75
Verstrooien as op deze begraafplaats  115,35
Tarieven R.K. Begraafplaats:  
Alleen begrafenis/crematie     350,-
Uitvaart met koor en organist en begrafenis/crematie     600,-
Grafdelven en sluiten     450,-
Grafrechten voor 20 jaar     700,-
Onderhoud kerkhof algemeen     450,-
Tarieven Crematorium:  
Crematietarief met gebruik van accommodatie, 60 minuten 1.623,-
Verlenging tijdsduur per half uur    122,-
Crematietarief, beperkt gebruik van accommodatie (voor 10.00 uur) 1.136,-
Crematietarief zonder gebruik van accommodatie (voor 9.45 uur)    873,-
Crematietarief zonder gebruik van accommodatie (van 10.00 – 16.30 uur)    973,-
Basistarief asbestemming    139,-
C.D.-opname      39,-
USB/D.V.D.-opname, vanaf      87,50