tarieven

tarieven

Tarieven Algemene Begraafplaats:  
Grafdelven en sluiten   825,05
Huursom graf voor 30 jaar1.977,90
Afkoop onderhoud graf voor 30 jaar1.710,10
Bijzetten in (urnen)graf of in urnennis   271,00
Huur urnennis voor 30 jaar1.189,70
Afkoop onderhoud urnennis voor 30 jaar   855,55
Verstrooien as op deze begraafplaats  110,95
Tarieven R.K. Begraafplaats:  
Alleen begrafenis/crematie     350,-
Uitvaart met koor en organist en begrafenis/crematie     600,-
Grafdelven en sluiten     300,-
Grafrechten voor 20 jaar     600,-
Onderhoud kerkhof algemeen     200,-
Tarieven Crematorium:  
Crematietarief met gebruik van accommodatie, 60 minuten 1.568,-
Verlenging tijdsduur per half uur    118,-
Crematietarief, beperkt gebruik van accommodatie (voor 10.00 uur) 1.098,-
Crematietarief zonder gebruik van accommodatie (voor 9.45 uur)    841,-
Crematietarief zonder gebruik van accommodatie (van 10.00 – 16.30 uur)    941,-
Basistarief asbestemming    136,85
C.D.-opname      39,-
USB/D.V.D.-opname, vanaf      87,50