Verstrekkingen

Omschrijving dienstverlening én verstrekkingen voor de leden, voortvloeiende uit het lidmaatschap van de uitvaartvereniging, zoals die gelden voor het jaar 2023.

Het lid heeft recht op de verstrekkingen in natura, ongeacht de kosten daarvan op het moment dat de diensten worden verstrekt. Het is dus een waardevast verstrekkingenpakket. De vereniging regelt deze verstrekkingen.

In dit pakket zijn de volgende dienstverleningen c.q. verstrekkingen opgenomen:

a. Uitvaartverzorger, die de gehele uitvaart volledig regelt, inclusief o.a. transport overledene, aangifte burgerlijke stand, bespreken begraafplaats/crematorium, opstellen/regelen van rouwcirculaire en/of rouwadvertentie enz. alsmede regelen familiebezoek voor het weer laten zien van de overledene.

b. Inzet van het benodigde afleggend personeel voor de laatste verzorging van de overledene.

c. Inzet van dragend personeel, zowel bij transporten als op de dag van uitvaart.

d. Inzet van zwarte rouwauto bij transport ter plaatse of vanuit ziekenhuis te Zwolle of verpleegtehuizen te Heerde c.q. te Zwolle alsmede op de dag van de uitvaart. Totaal zijn twee plaatselijke/regionale transporten gratis. Voor transporten buiten deze regio worden de extra-kosten doorberekend.

e. Voor volwassenen wordt één zwarte volgauto ter beschikking gesteld. Meerdere auto’s zijn mogelijk doch deze worden extra doorberekend (huidig tarief: € 211 per auto). Dat is exclusief eventuele wachttijden.

f. Gebruik van het uitvaartcentrum aan de Van Galenstraat, zowel voor opbaren van de overledene als voor gebruik van de zaal door familie voor condoleantie-bijeenkomsten dan wel samenkomsten op de dag van de uitvaart. Vervangende opbaarkosten thuis zijn eveneens voor rekening van de vereniging.

g. De door de familie gebruikte consumpties – inclusief bedieningskosten – zijn niet opgenomen in het lidmaatschap.

h. Onkosten vervoersonderneming, noodzakelijk indien auto’s en chauffeurs moeten wachten tijdens het houden van een uitvaartdienst, zijn voor rekening van de vereniging.

i. Leden profiteren van de voordelen van de gezamenlijke inkoop.

j. Het leveren van een uittreksel uit het overlijdensregister, een condoleantieregister en speciale enveloppen voor verzending van de rouwcirculaires is in het pakket opgenomen evenals “Gidsen na een overlijden” waarin de nodige actuele informatie/ voorlichting staat.

k. Hulp bij het opsturen van verzekeringspolissen en het opstellen van een dankbetuiging alsmede bemiddeling bij de levering van een grafmonument.

Dit pakket vertegenwoordigt momenteel bij een gemiddelde opbaring een waarde van € 3463 per persoon.

Bij een uitvaart die verzorgd wordt buiten het werkgebied van DLE-Hattem, zonder gebruik te maken van de diensten en voorzieningen van de vereniging, met als reden het wonen of verblijven buiten het werkgebied bij overlijden, geldt een uitkering van € 1500.

Bij een uitvaart waarbij bewust geen gebruik gemaakt wordt van de diensten en/of voorzieningen van DLE Hattem, ondanks het wonen of verblijven in het werkgebied van de vereniging bij overlijden, vervallen de ledenrechten en zal er € 250 worden vergoed.

 

Hattem, 1 januari 2023.