Hoe gaan we met uw privacy om

Privacyverklaring:

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens DLE-Hattem verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-09-2019.
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

DLE-Hattem verwerkt persoonsgegevens van leden, medewerkers en belangstellenden, voor het geven van informatie over uitvaarten, het voeren van een financiële administratie,

het voeren van de ledenadministratie en het beheren van de website.
Verder verwerken we IP-adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren
en te beschermen tegen kwaadwillenden.
We verwerken persoonsgegevens onder andere op grond van de wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen. Wilt u nog gedetailleerder weten welke gegevens we verwerken,
neem dan contact met ons op.

Delen met anderen

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen zonder nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om een toepasselijk niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DLE-Hattem verwerkt persoonsgegevens van leden en medewerkers en betrokkenen met de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP adres
 • BSN van de medewerkers
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch Nieuwsbrief leden • naam • adres

Website bezoekers

• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het gebruik van een

contactformulier

DLE-Hattem heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen als hiervoor geen wettelijke verplichting is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder wettelijke verplichting of toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verzamelen neem dan contact met ons op via secr@uitvaart-dle-hattem.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang worden gegevens bewaard

DLE-Hattem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of waartoe wij verplicht worden volgens de wet.

Geautomatiseerde besluitvorming

DLE-Hattem neemt geen geautomatiseerde besluiten die uw persoonlijke levenssfeer kunnen aantasten.

Nieuwsbrief voor leden
DLE-Hattem biedt een nieuwsbrief aan waarmee leden worden geïnformeerd over nieuws en/of ontwikkelingen binnen DLE-Hattem. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van leden. Iedere nieuwsbrief wordt per post verstrekt. Het ledenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Javascript en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (Javascript), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).
DLE-Hattem gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak.
U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secr@uitvaart-dle-hattem.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN)

zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. DLE-Hattem zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via: DLE-Hattem
Werfkamp 3
8051 ZS HATTEM Secretariaat De Laatste Eer 038-3377964 secr@uitvaart-dle-hattem.nl

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming
DLE-Hattem heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens neem dan per e-mail contact op met onze FG. Onze FG is te bereiken via info@arboneel.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

home