Lidmaatschap

Lidmaatschap van de vereniging

Zowel gezinslidmaatschappen als individuele lidmaatschappen voor één of meerdere gezinsleden zijn mogelijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel  € 38,00 per volwassene. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis in het ouderlidmaatschap opgenomen.
Via de jaarlijkse ledenbrief wordt u geïnformeerd over de eventuele wijzigingen en/of aanpassingen van het ledenpakket. Tevens is deze brief de controle van de door ons vastgelegde ledengegevens. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

Aanvraag lidmaatschap

Klik hier om het lidmaatschap aan te vragen