Deposito

Storting deposito voor uitvaartkosten


Het is mogelijk een deposito te storten voor de uitvaartkosten. Het beheer van deze gelden is ondergebracht in de Stichting Depositogelden van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Hattem e.o.

De hoogte van dit bedrag wordt in onderling overleg met u vastgesteld, al dan niet op basis van een uitgewerkte kostenbegroting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Depositogelden: 038 – 4442357.